Politiek

De gemeenteraad van Tiel vergaderde op 30 augustus

Woensdag 30 augustus hield de gemeenteraad van Tiel zijn eerste raadsvergadering na de zomervakantie. In deze bijdrage treft u een kort verslag van deze bijeenkomst. We besteden onder meer aandacht aan de structuurvisie voor de binnenstad, het woonbeleid en een aantal punten die tijdens het vragenuurtje aan de orde kwamen.

 
 

Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 7 september

In deze editie van nieuws van en over de gemeente nieuws van de collegetafel. U leest over zonnepanelen op bedrijfsgebouwen, de forse verbetering van de voorzieningen van atletiekvereniging Astylos, de ombouw van een tennisveld in twee padelbanen bij De Ridderweide, de kosten van de jeugdzorg en nieuwe wegwijzers in de binnenstad. Een verslag van de gemeenteraad van 30 augustus treft u aan in een aparte bijdrage.

 
 

Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 20 augustus 2017

Door vakanties is het even rustig geweest bij de Tielenaar. Nu de vakanties op een einde lopen nemen we de draad weer op. In deze bijdrage leest u onder meer informatie over het weer in gebruik nemen van het buurtgebouw in de bomenbuurt, sloop en nieuwbouw van woningen in de Meidoorn en Esdoornstraat en de uitbreiding van de wijkteams jeugd.

 
 

Pagina's