Foto

Boetes en cameratoezicht op bijplaatsen afval in Damstraat Tiel

Winkeliers en andere bedrijven in de Damstraat in Tiel voeren hun afval af via commerciële afvalinzamelaars. Ze zetten het afval klaar voor de inzamelaar bij de ondergrondse Avri-containers. In oktober is het enkele keren gebeurd dat het afval niet werd opgehaald en de aanbieders het afval vervolgens bij de containers hebben laten staan. Dit is niet toegestaan en zorgt bovendien voor veel overlast voor de omgeving.

 
 

Oudheidkamer Tiel en Emjee vormgeving presenteren boek 'ZINDERend Bleekveld'

De bouw van de parkeergarage en cultuurcentrum op het Bleekveld vormde voor de redactie van de nieuwe kroniek aanleiding om een boek te maken over de geschiedenis van het Bleekveld, de culturele gebruikers van het gebouw en de bouw van de parkeergarage en cultuurgebouw. Donderdag 26 oktober werd het eerste exemplaar van het boek tijdens de officiële opening van het gebouw aangeboden aan prinses Beatrix.

 
 

Prinses Beatrix opent Zinder in Tiel

Zinder, het nieuwe cultuurcentrum van Tiel is al twee maanden in gebruik. Donderdag 26 oktober werd het complex door Prinses Beatrix in aanwezigheid van bestuurders, lokale politici, omwonenden en een selectie uit de gebruikers van het gebouw officieel geopend. Talrijke Tielenaren waren buiten getuige van de aankomst van de prinses.

 
 

Pagina's