Bert Leenders

Bert Leenders is sinds zijn pensionering actief als hobby-journalist. Hij schrijft als correspondent bijdragen voor twee regionale huis-aan-huisbladen van De Pers en levert bijdragen aan de uitgaven van de Oudheidkamer Tiel en de Historische Werkgroep van deze vereniging.

Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 17 november 2017

In deze editie van onze nieuwsbrief vindt u informatie over de voortgang van de ontwikkeling van een nieuw zwembad, wijzigingen in het afvalophaalsysteem van Avri, de mogelijkheid voor inwoners met een laag inkomen om via de gemeente een billijke ziektekostenverzekering af te sluiten en wijzigingen in het sportbeleid.
 
 

Veel weerstand tegen zonneparken in Kapel Avezaath

De aanleg van twee reusachtige zonneparken in een agrarisch landschap nabij de Linge in Kapel Avezaath ontmoet groeiende weerstand van de inwoners van Kapel Avezaath en Wadenoijen. De Tielse gemeenteraad zal pas een definitief standpunt bepalen wanneer er een concrete aanvraag komt. Bij een eerste peiling bleken de meeste fracties warm voorstander. Maar of het fraaie natuurgebied bij de Linge daar nu de meest aangewezen plek voor is, wordt betwijfeld.

 
 

Pagina's